Infoleht 15.10.2013

8. oktoobril toimus Pärnu linna 6. klasside õpioskuste olümpiaad, kus Pärnu Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas III koha. Võistlesid Oskar Palm, Janely Adams, Sandra-Stella Eilaste, Piia Liisa Künnapas ja Nele Leit-Teetlaus. Juhendas õpetaja Eve Popp. Täname õpilasi ja õpetaja Poppi!
9. oktoobril toimus TÜ Pärnu kolledži, Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Pärnumaa majandusõpetajate ainesektsiooni ühisel ettevõtmisel seitsmendat aastat Pärnumaa koolide tulevikutegijate ideekonkurss, mille teemaks oli „Kodukoht tuntuks!“. Gümnaasiumide arvestuses oli parim Pärnu Ühisgümnaasiumi võistkond Groundscraper, kuhu kuulusid Egert Linkmann, Jan Võigemast, Carl Tõnismann ja Robin Reidmaa. Juhendajaks Mari Suurväli. Aitäh tublidele õpilastele ja õpetaja Suurvälile!

16. oktoobril, peale 3. tundi (vahetunnis) on kõik 8.-10. klasside õpilased oodatud saali, kus Pärnu Noorte Vabaajakeskus tutvustab seda, mida saab sügisesel koolivaheajal Pärnus teha.
17. – 18. oktoobril toimub meie õpilasesinduse laager Jõulumäel, kus osaleb 27 õpilast.
18. oktoobril, toimub viis 35-minutilist tundi, millele järgneb klassijuhataja tund.
22. – 23. oktoobril toimuvad meie koolis üleriigilised tehnoloogiapäevad.
28. oktoobril kell 14.40 toimub gümnaasiumiastme õppekasvatuskomisjon.
29. oktoobril kell 14.40 toimub õpiabikomisjon.
30. oktoobril kell 14.40 toimub õppenõukogu.

Ilusat koolivaheaega!