Infoleht 24.09.2013

25. septembril, kolmapäeval, Eesti-Soome projekti „Pärnu-Vaasa teacher-student youth cooperation project” raames osalevad 2. – 4. tunnis soome õpilased.
26.septembril, kell 13.30 toimub sama projekti raames soome õpilaste kontsert Port Arturis. Kell 15 algavad muusika- ja tantsutöötoad meie koolis 7. – 9. klasside õpilastele.
27.septembril, reedel, kell 15 alustab meie koolis ülelinnaline väitlusklubi.
27. septembril kell 17 – 23 toimub Keskkonnahariduskeskuses Teadlaste öö. Oodatakse rohket osavõttu!
1. oktoobriks peavad 8. klasside ja G2-klasside õpilased kinnitama õppealajuhataja juures oma loovtöö või uurimistöö teema.
– Meenutame, et 2. oktoobril kell 18.00 toimub kooli aulas lastevanematele infotund kooli tulevikust LV esindajaga. Infotunnile järgnevad klassikoosolekud.
2. oktoobril kell 9.50 on loeng turvalisest mobiilikasutusest 4. – 6. kl. õpilastele. Kell 11.55 on G1-klassidel võimalik kohtuda YFU esindajatega, et saada rohekm informatsiooni välismaal õppimisvõimaluste kohta.
3. oktoobril kell 11.55 kohtuvad G3-klassid Tallinna Tehnikaülikooli esindajatega.
– Tuletame meelde, et 4. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. Sel päeval toimub viis 35-minutilist tundi, millest kaks esimest annab aineõpetaja, kolm viimast abituriendid. Koolipäev lõpeb õpilastele kell 11.40.
15. oktoobril kell 10 – 17 osalevad meie kooli 25 abiturienti koolitusel „Selge pilt“.

Ilusat esimest sügisenädalat!