Liikluskorraldus Ühisgümnaasiumi territooriumil

Uue õppeaasta algul tuletame meelde, kuidas peaks liiklema meie kooli territooriumil.
Meie territooriumi ees on sissesõitu keelavad märgid, mistõttu peaksid lapsevanemad, kes lapsi kooli toovad ja koolist viivad, kasutama peatumiseks Mai tänavat.
Territooriumile sissesõidu õigus on sõidukiomanikel, kellele on väljastatud sellel õppeaastal parkimisluba. Parkimisluba peavad omama ka kõik õpilased, kes pargivad kooli territooriumil autosid, mootorrattaid, mopeede. Mootorrattad ja mopeedid palume parkida ruumi kokkuhoiu mõttes Mai tänava poolses sisehoovis jalgrattahoidla ja garderoobi välisseina vahelisele alale.

Tagahoovis asuvasse parklasse jõudmiseks tuleb sõita läbi 5-kordse maja eest ja tagasi Mai tänavale samamoodi. Tagahoovis parkides ei tohi parkida garaazihoone uste ette ning vabaks tuleb jätta ka kõik teeotsad. Kolmapäeviti toimub tagahoovis asuva paberikonteineri tühjendus, siis peab konteinerile ligi pääsema prügiveoauto.

Tiigipoolse kooliesise tee Mai tänava poolse sissesõidu juures oleva liiklusmärgi „Jalgratta- ja jalgtee” (Nr435) kohta ütleb liiklusseadus järgmist:
märgid 433 kuni 435 „Jalgratta- ja jalgtee” näitavad, et seal tohib liikuda vaid jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht, mis tähendab, et terve tiigipoolne külg alates eelpoolnimetatud märgist peaks olema autovaba (ka parkivatest autodest ).

Koolimaja tiigipoolse ukse ette tohib sõita ainult kauba peale- või mahalaadimiseks. Erandina tohib alati kooli ukseni tuua (koolist viia) last, kellel liikumisprobleemid (kargud) või muu tõsine tervisehäda.

Mai tänava poolses küljes ei tohi parkida kollasega märgistatud alale. Samas küljes asuvad kooli majandushoovi suured väravad peavad olema täielikult avatavad.

Takistusteta peavad koolimaja kõikide uste juurde pääsema kiirabi- ja päästeautod.

Koolimajas on ka sellel õppeaastal õpilastele, õpetajatele, kooli töötajatele ja lapsevanematele sisenemiseks ja väljumiseks kasutusel ainult tiigipoolne välisuks (turvalisuse huvides).

Kõik ülejäänud uksed meie koolimajas (sealhulgas ka parklapoolne väljapääs ning poiste võimla riietusruumis asuv välisuks) on evakuatsiooniuksed, millest väljumine on lubatud ainult siis, kui kogu majas helisevad evakuatsioonikellad.