Infoleht 09.04.2013

Teated:
10. aprillil, toimuvad meie koolis teaduspäeva loengud.
11. aprillil, toimub meie majas Playback 1. – 4. klassile. 3. tunni ajal kannab G1B-klassi draamagrupp ette oma näidendi. Vaatama on oodatud gümnaasiumiklassid.
23. aprillil kell 13 kaitsevad G2-klasside õpilased oma aastatöid. Kaitsmisel osalevad kuulajatena G1-klasside õpilased. G2-klasside õpilastel sel päeval tavapärast õppetööd ei toimu, teistel klassidel on tunnid kuni kella 13-ni ning järgnevad karjääripäeva üritused (v.a. G1-klassid).
24. aprillil kell 14.30 toimub direktsiooni vastuvõtt abiturientidele ja nende klassijuhatajatele.
25. aprillil on õppetöös ümberkorraldusi seoses rahvusvahelise hariduskonverentsiga, kus osaleb 25 meie kooli õpetajat:
1. – 3. tund – tavapärased tunnid
Alates 4. tunnist – spordiüritused (täpsem info lähiajal)
29. aprillil on õppetöös ümberkorraldusi seoses eesti keele riigieksamiga.
Algklassidel on tavaline koolipäev.
5. – G2-klassid: 1. – 2. tund toimuvad tavapärase tunniplaani alusel
Alates 3. tunnist 5. – 8. klassil eriplaan, 9. klassile eritunniplaan, G1- ja G2-klassile loeng saalis (3.-4. tund).
Eelteated:
– 28. mail toimub direktsiooni vastuvõtt edukatele õpilastele.
– G1-klasside üleminekueksamid toimuvad 29. mail (valikeksam) ja 3. juunil (kohustuslik eksam). Eksamite nimekirju saab küsida õppealajuhataja käest!


– Täname muusikaõpetajaid Kadri Keskküla ja Evelin Meid Solistikonkursi korraldamise ja õpilaste ettevalmistamise eest. Konkursi tulemused on väljas ka kooli kodulehel.
– Saksa keele olümpiaadi linnavoorus läks hästi meie kooli järgmistel õpilastel:
10.-12. klasside arvestuses:
Andres Allik (G2) – II koht
Aap-Erik Lai (G2A) – VII koht
9. klasside arvestuses:
Mairit Saar (9b) – VIII koht
Täname õpetaja Maritte Lindet ja Eha Meierit.
Võistluse Keeleaeg lõppvoorus saavutas inglisekeelse uurimustööga Kelly Leppik (8a klass) riigis 8. koha.
Täname õpetaja Nele Jürimaad.