Infoleht 26.03.2013

– Meie kooli õpilased saavutasid 19. ja 20. märtsil toimunud tehnoloogiapäevadel I-II koha (jagasid Ülejõe Gümnaasiumi võiskonnaga) ja III koha (meie ja Audru Keskkooli ühisvõitkond). Kooli esindasid Mihkel Annusver, Kevin Post, Kauri-Siim Karula, Kevin Lepp, Aleksandr Marks, Anastasia Poddubko, Simoone Mumma, Martin-Erik Ilus, Rene Lelov, Harli Kodasma ja Hendrik Tuisk.
– Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigilises voorus läks väga hästi meie kooli õpilastel Mirjam Heidel (G2C), kes saavutas 7. koha, ja Rebeka Elmil (G3B), kes tuli 11. kohale. Täname õpetaja Peedu Sula.
– Filosoofiaolümpiaadi finaali jõudis meie kooli õpilane Martin Maasik G3A-st. Täname õpetaja Peedu Sula.
– Vene keele olümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas G3C-klassi õpilane Pavel Anikin 9. koha. Täname õpetaja Elve Otsaltit.
– Käsitöö ja kodunduse olümpiaadi piirkonnavoorus sai kodunduses III koha 8a õpilane Kelly Leppik ja käsitöös III koha 8b õpilane Hanna Sults. Täname õpetaja Helen Tinkust.
– Edukalt osalesid inimeseõpetuse viktoriinis:
5.- 6. klasside arvestuses 5c õpilane Liisa Ojaots (õp. Veronika Uusna) ja 6c õpilane Eliis Rohtla (õp. Jane Pukk).

Teated:
– 28. märtsil kell 8.50-10.05 toimub meie koolis „Känguru“ matemaatikavõistlus
– 01. aprillil peavad G2-klassid esitama oma aastatööd.
– 05. aprillil on G3-klassid tutvumas Tartu Ülikooliga.
– 09. aprillil toimub inglise keele katseeksam G2-klassidele.
– 10. aprillil kell 10-13 toimuvad teaduspäeva loengud meie koolis.
– 12. aprillil toimub matemaatika proovieksam G3-klassidele.