Infoleht 05.02.2013

Meie sisekorra eeskirjade järgi ei ole õpilastel tunnis mobiiltelefonide kasutamine lubatud. Telefon on lülitatud välja või hääletu peale ja ei ole tunni ajal laua peal.

Õpilased, täitke liikluseeskirju! Spordihoonesse minekul tuleb tänav ületada selleks ettenähtud kohas!

• Bioloogia olümpiaadi tulemused:

– 1. koht 8. klasside arvestuses Kevin Post
– 2. koht Andres Allik 11. klasside arvestuses –
– 3. koht  August Vesik  7. klasside arvestuses , Mihkel  Annusver  8. klasside arvestuses ja Aap- Eerik Lai  11. klasside arvestuses ja Liis Sisask 12. klasside arvestuses –
4. koht Elina Jantson 10. klasside arvestuses –
5. koht Tuuli Helen Koiksoon 11. klasside arvestuses ja Artur Jürison 12. klasside arvestuses –
6. koht Anabella Produvnov  6. klasside arvestuses –
7. koht  Hanna- Stina Lautri  9. klasside arvestuses –
8. koht Karl Jürgenstein  12. klasside arvestuses –
11. koht Klaid Hännile 7. klasside arvestuses
– Tublid olid ka Liisbeth Suursild ja  Sandra Rozkova 9. klassist, Rene Lelov ja Harli Kodasma 6. klassist.
– Kool tänab juhendajaid õpetajaid Eve Poppi ja Aita Lutsu

7. veebruaril kell 13-16 toimub kõigil õpetajatel koolitus „Digiajastu infotund“. Seetõttu toimub neljapäeval vaid 6 tundi, mis kestavad 35 minutit.

20. veebruaril kell 18 toimub aulas koolitus lastevanematele. Koolitaja Eva Palk ja loeng „Lapse seksuaalne areng ja tema turvalisus internetis“.

• EV aastapäeva tähistame koolis neljapäeval, 21. veebruaril. Palume sel päeval kanda pidulikke riideid, soovituslikult rahvuslikus stiilis. Kontsertaktused toimuvad tundide ajal:

3. tund kell 9.50: 1.-5. klass
4. tund kell 10.50: gümnaasium
5. tund kell 11.55: 6.-9. klass

• Reedel, 22. veebruaril, toimuvad kõik tunnid, kuid tunnid kestavad 30 minutit.