Infoleht 15.01.2013

– Kool tänab õpetaja Marge Kurmi, kelle õpilased (August Vesik, Kevin Post, Mihkel Annusver, Karl Jürgenstein) on kutsutud 10.-12. mai 2013 geograafiaolümpiaadi lõppvooru Rakveres. Pärnu linnast on sinna kokku kutsutud 7 õpilast, kellest 4 on meie kooli õpilased.
21. jaanuaril, esmaspäeval, kell 10.50 toimub 8.-11. klassi õpilastele aulas seminar „Autoriõigus omab tähtsust“.
15. märts kell 13-15 toimuvad katsed 10. klassi astumiseks.
15. märtsi hommikul toimub gümnaasiumile teine avalik loeng. Räägib meie vilistlane Merike Saarmann.

Päikeserohket jaanuarinädalat!