Infoleht 20. 11. 2012

– Koolipere tänab Toomas Jürgensteini kooli aastapäeva aktusel meeldejääva esinemise ja väga huvitava filosoofiatunni eest 16. novembril.
– 13. novembril toimus Ülejõe Gümnaasiumis Eesti Mälumängu Liidu koolinoorte mälumängu meistrivõistluste Pärnu linna ja maakonna eelvoor, kus osalesid ka meie kooli õpilased. Gümnaasiumiastmes saavutas III koha meie G3C-klassi õpilastest koosnev võistkond, kuhu kuulusid Reemet Okas, Karl Jürgenstein, Karl Mäe ja Rivo Kõiv. IV koha saavutas meie kooli võistkond, kuhu kuulusid G3A-klassi õpilased Martin Maasik, Toomas Matthias Kokk, Richard Rõngelep ja Artur Jürison. Põhikooli arvestuses saavutas V koha meie kooli 9.a klassi võistkond (Siim Erik Akermann, Amanda Poopuu, Elizaveta Jasnova, Liisbeth Suursild).
– 15. novembril osalesid meie kooli G3B-klassi õpilased Rebeka Elmi ja Liisi Heinmets (õp. Raal-Virks) Lõuna-Eesti koolide prantsuse keele konkursil Tartu Descartes’i Lütseumis. Rebeka Elmi saavutas oma tasemerühmas (gümnaasiumiastme algajad) I koha.
– Pärnu Keskraamatukogu lasteosakond tänab õp. Merike Rahtmat selle eest, et ta on aidanud oma tööga lapsi raamatute juurde tuua.
23. novembril kell 13 avatakse Pärnu keskuse III korrusel Pärnu koolide algklasside õpilastööde näitus. Näituse plakati on teinud meie kooli 3.b klassi õpilane Ketter Kiviselg. Näitusel saab näha ka meie kooli teiste õpilaste kunstitöid.
– Esmaspäeval, 26. novembril, toimub 1.-5. tunni ajal aulas algklasside kadripäeva pidu.

Päikeseküllast novembrinädalat!