Infoleht 16.10.2012

9. oktoobril viibisid koolis HM esindaja pr. Lepasaar ja mitmete välisriikide kooliinimesed, kes tutvusid HEV õpilaste töökorraldusega meie koolis. Täname õp Anu Krinalit ettekande ja õp Veronika Uusnat tõlkija töö eest.
-9.- 14. oktoobril olid meie kooli õpetajad Peedu Sula, Laura Arum, Marika Ristmäe ja Liis Raal-Virks välislähetusel Norras Comenius Regio projekti raames. Norras tutvuti koolide ning koolikorraldusega ja e-õppe võimalustega erinevates koolitundides. Lisaks tekkisid kontaktid ja koostöö norra ja eesti õpetajate vahel. Koostöö viljaks on erinevad plaanitavad ja juba algatatud projektid, millest saab rohkem teada 25. aprillil toimuval eesti ja norra õpetajaid kaasaval konverentsil Strandis.
-Reedel, 19. oktoobril toimuvad 30-minutilised tunnid. Põhikoolis 5 tundi, 6. tund on klassijuhataja tund. Gümnaasiumis toimub ka 6. ainetund.
-Vaheajal toimuvad meie koolis vabariiklikud robootika- ja tehnoloogiapäevad. Meie õpilastele lisaks osalevad õppurid Lääne-Eesti koolidest.

Kaunist algavat koolivaheaega!