Infoleht 09.10.2012

• Haridusprojektide taolusi 2013 esimeseks poolaastaks saab esitada 31.oktoobrini
• Noorsooprojektide taotlusi 2013 aastaks saab esitada 1. novembrini
•Teisipäeval, 2. oktoobril olid meil külas Vaasa põhikoolide direktorid. Otsustati jätkata meie kooli ja Vaasa põhikoolide vahelist kunsti-, muusika- ja rahvatantsualast koostööd.
•Avaldame tänu 7.klassi rahvatantsurühmale ja juhendaja õpetaja R.Juurikale ning abiturient Toomas-Matthias Kokk´ale kes esinesid Vaasa koolide direltoritele.
•Sel nädalal viibivad Norras õpetajad Liis Raal-Virks, Peedu Sula, Marika Ristmäe ja Laura Arum, kes osalevad Pärnu linna ja Norra Buskerudi maakonna koole ja regioone ühendavas koostööprojektis „Collaborative learning in the Age of 2.0”. Lisaks Ühisgümnaasiumile osalevad projektis Raeküla kool ja Hansagümnaasium. Projekti koordineerib Katrin Uutsalu Pärnu linnavalitsusest.
•9. oktoobril viibisid koolis HM esindaja pr. Lepasaar ja mitmete välisriikide kooliinimesed, kes tutvuvad HEV õpilaste töökorraldusega meie koolis.
•ÕE laagris Jõulumäel valiti ÕE presidendiks Mirjam Tjulkin, asepresidentideks Sandra Kaldasaun ja Kelli Pullisaar
•Kolmapäeval 10.50 toimub saalis näidisväitlus. Oodatakse 9.-12. klasside õpilasi.
•Õnnitleme õpioskuste olümpiaadi võistkonda
Karin Kristin Oppe
Otto Gustavson
Annabel Mõtus
Kädi Peterson
Oskar Imre Saik
ning õpetajaid A. Krinalit ja M. Rahtmat linnavoorus saavutatud 3. koha puhul!