Kokkuvõte 2011/2012 õppeaasta viimasest õppenõukogust

31. augustil toimus 2011/2012 õppeaasta õppenõukogu viimane koosolek, kus analüüsiti õppeaasta kordaminekuid ja vajakajäämisi ning seati uusi sihte. 2011/2012 õppeaasta plusspooleks on õpilaste hea õppeedukus.
LOE LÄHEMALT