Septembrikuu gümnaasiumiõpilaste toiduraha

Kooli hoolekogu otsusega on gümnaasiumiõpilaste toiduraha alates septembrikuust 1.20€ päev.
Septembrikuu toiduraha on 19 päeva x 1.20€ = 22.80€.
Palun kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole 10902001629002,
lisada viitenumber 750003195,
kindlasti märkida kool, õpilase nimi ja klass.
VIIMANE TASUMISE KUUPÄEV 30. AUGUST, 2012.a.