Pärnu Ühisgümnaasiumisse vastuvõetud õpilased 2012

10. klassi astujate dokumentide vastuvõtt on:
20. juunil 8.00 – 14.00
22. juunil 9.00 – 11.00