Tasuta teaduslaagreid ja 4 rannavõrkpalli suvelaagrit

Pärnu Noorte Teaduskeskus korraldab vanuserühmale 9. – 12. klass 2012. aastal mitmeid tasuta teaduslaagreid. Laagrid:
Märgalade laager toimub kahel korral:
I laager 23-26 august 2012
II laager 13- 16 september 2012.
Märgalade laager on 4 päevane noorte laager Pärnumaal Nigula Uurimis- ja Seirekeskuses (NUSK), kus tehakse õppekäike seirealadele,tutvutakse GIS-rakendusega, tehakse ornitoloogilist vaatlust ning näidatakse õppefilme. Ühe laagri osalejate arv 12 õpilast ja 2 õpetajat. Märgalade laagri
Juhendajad: Marika Kose, Agu Leivits, Meelis Leivits jt.

Merelaager
toimub 27-28 juuni, 2012.
TÜ Eesti Mereinstituudi (EMI) teadurite juhendamisel. Merelaager on 2 päevane majutuseta linnalaager, kus EMI teadlaste poolt tutvustatakse õpilastele Pärnu lahe keskkonnatingimusi ja -elustikku,õpetatakse proovide võtmist ning määratakse/uuritakse mereselgrootuid ja kalu.Laager hõlmab nii merereise uurimislaeval kui laborianalüüside tegemist. Osalejate arv 24 õpilast.
Juhendajad on Henn Ojaveer, Heli Špilev, Timo Arula jt.

Täpsem info ja registreerimine:  http://www.pc.ut.ee/et/1124723

Registreerimine laagritesse kuni 15. juuni 2012. Laagrite korraldamisele aitab kaasa Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti ühe edukama rannavõrkpalluri Kristjan Kaisi eestvedamisel korraldatakse ka 2012. a. suvel 4 rannavõrkpalli suvelaagrit.
Noorte rannavõrkpalli linnalaagrite projekt hõlmab 4 erinevat laagrit viies Eesti linnas, mille läbiviijateks on Eesti parimad rannavõrkpalli spetsialistid eesotsas tippmängija, olümpiavõistleja Kristjan Kaisiga. Laagrid toimuvad lastele vanuses 15 ja nooremad (U-16, U-14), kohtade olemasolul on oodatud ka muus vanuses poisid ja tüdrukud. Eelnev kokkupuude võrkpalliga ei ole primaarne.

Laagrid 2012.aasta suvel:

25.-29. juuni, Tartus, EMÜ väljakud (Kreuzwaldi 3) (Kristjan Kais)

02.-06. juuli, Pärnus, Pärnu rand (Kristjan Kais)

09.-13. juuli, Võrus, Tamula rand (Oliver Lüütsepp)

16.-20. juuli, Kohilas (Ingrid Kangur)

Laagrisse saab registreerida siin.

Sisuline kava:
Piirmääraks on kuni 50 last, tegevus toimub 2-3 treeneri juhendamisel, eesmärgiks on algteadmiste andmine rannavõrkpallist, rannavõrkpalli spetsiifika tutvustamine ning lõbusa ja sportliku nädala veetmine omavanuste laste seltskonnas. Laagri pikkuseks on 5 päeva, suur rõhk on mängulisel tegevusel rannaliival ja spordipisiku süstimisel lastesse.
Lapsed jaotatakse gruppidesse vastavalt soole ja rannavõrkpalli oskustele. Treeningud toimuvad hommikustel aegadel, ajavahemikus kella 10 -14. Laagri alguses tutvustatakse rannavõrkpalli põhimõtteid ja mängu olemust, tehnilisi ja taktikalisi nüansse.
Laagrid toimuvad töönädala sees, enamik laagreid on seotud Eesti rannavõrkpalli noorteturniiridega, mis järgnevad laagritele samas linnas laagrijärgsel nädalavahetusel.

Laagri ülesehitus päevade lõikes:
1.päev. Rannavõrkpalli tutvustus. Söötude õppimine: ülaltsööt ja altsööt. Erinevad harjutused rannavõrkpalli söötude õppimiseks. Õppemängud rannavõrkpalli söötudega.

2.päev. Palling ja pallingu vastuvõtt rannavõrkpallis. Erinevad harjutused rannavõrkpalli pallingu ja pallingu vastuvõtu õppimiseks. Õppemängud rannavõrkpalli söötude, pallingu ja pallingu vastuvõtuga.

3.päev. Ründelöökide õppimine. Erinevad ründelöögid, üleminek pallingu vastuvõtult rünnakule. Õppemängud ründelöögiga. Ründetaktika.

4.päev. Blokeerimine ja kaitsemäng rannavõrkpallis. Erinevad variatsioonid. Bloki ja kaitse koostöö rünnakute tõkestamisel. Kaitsetaktika. Õppemängud.

5.päev. Erinevad võistlused ja mängud rannavõrkpallis.

Et tegemist on linnalaagritega, siis ei sisaldu selles majutamine ega toitlustamine (ühe päeva kestvus ca 4h). Laagri maksumus lapse kohta on kokku 12 EUR. Kohila laagris 15 EUR/12 EUR.

Loogiliseks jätkuks laagrile on laste osalemine samas linnas toimuval Eesti Võrkpalli Liidu korraldataval noorte rannavõrkpalliturniiril, kus uusi õpitud oskusi saab proovile panna võistlusolukorras!

Noorteturniirid 2012 (projekt)
30. juuni – 01. juuli Tartu
07.-08. juuli Pärnu
14.-15. juuli Võru
21.-22. juuli Kohila
27.-29. juuli Pärnu EMV

Etappide ajakava leiab siit.