INFOLEHT 27.04.2021

TÄNAME:
• Vabariiklikul koolinoorte karikatuurivõistlusel “Mida naerad, koolijüts?” saavutas Melyssa Kees I koha ja Ines Levitski III-IV koha. Palju-palju õnne!
Aitäh, õpetaja Marika Ristmäe!
• Vabariiklikul füüsika viktoriinil „Pulsar“ saavutas Karl Rahn VIII koha ja Emily-Sofia Merivälja IX koha 12. klasside arvestuses. Tublid osavõtjad G1 klassist olid Joonas Asumets, Karmel Raadik, G2 klassist Karmen Nugiseks ning G3 klassist Enriko Pajula ja Maris Pärnat. Palju õnne!
Aitäh, õpetaja Meeri Rebane!

TEATED:
• Abiturientide lõpualbumite pildistamine toimub järgmisel nädalal (3.mai A klass, 4. mai B klass, 5. mai C klass, 6. mai D klass) graafiku alusel.
• Inglise keele riigieksami kirjalik osa toimub 7. mail ning suuline osa 10. ja 11. mail.
• Enne riigieksameid on G3 klassi õpilastel 3 vaba päeva.
• G2 klassi aastatööde esitamise tähtaeg on 17. mai kell 15.00.
• Koolimaja ees olevat Siinmaa parki hakatakse projekteerima ja korrastama. Ettepanek ning projekti kavandid on tehtud meie õpilaste poolt Erasmus+ projektide Our Green European Town ja Construisons l’espace de vie de demain raames.