INFO – ÕPPETÖÖ KORRALDUS

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 15.03-11.04.2021

– Koolimaja on avatud 8.00-15.00.
– Kursuse hinnete parandamine ja järelevastamine toimub üldjuhul veebis.
– Kui õpilane vajab kontaktõpet, siis koolihoones saab õpetaja teha konsultatsioone tingimusel, et ühes ruumis võib korraga viibida kuni 2 inimest (õpilane ja õpetaja).
– Kui mõnel meie kooli õpilasel on raske kodus distantsõpet teha (kehv internet, arvuti vms), siis on võimalus õppida koolis klassiruumis, kus võib viibida vaid üks õpilane.
– Ruumide kasutamine puhul palume täita eelregistreerimise tabel.
– Kõik järelevastamised lõpevad 20. märtsil (kursuse hinne ei ole „0“). Mitterahuldavaks hinnatud kursused jäävad järelvastamiseks juunis.
– Sisseastujate registreerimine SAIS-is on pikendatud kuni 21. märtsini.

AASTATÖÖD:

– Eelkaitsmine G2 klassidele toimub veebis 22. märtsil algusega kell 10.00. Komisjoni liikmed ja õpilased kutsub kaitsmisele komisjoni esimees (loob veebilingi).
– Järelkaitsmine G3 klassidele toimub veebis 19. märtsil algusega kell 10.00.Komisjoni liikmed ja õpilased kutsub kaitsmisele õppealajuhataja (loob veebilingi).

eKooli tutvustamise lisapunkt:

– Kuidas näeb õpilane e-Kooli õpetaja poolt üles laetud materjale: distantsõppe ülesande paneb õpetaja üles koduste ülesannete alla ehk teadete kaudu me ülesandeid ei jaga.

TOITLUSTAMINE:

Õpilastele toimub toidupakkide jagamine kooli söökla kergejõustikuhalli poolsest küljeuksest. Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument!

15. märts kuni 26.märts (kahe nädala toidupakid)
E–N kell 9.00–15.00
R kell 9.00–14.00
* järelejäänud pakid annetame Eesti Toidupangale

29.märts kuni 9.aprill (kahe nädala toidupakid)
E–N kell 9.00–15.00
R kell 9.00–14.00
* järelejäänud pakid annetame Eesti Toidupangale

Kooliruumides on nõutav kanda isikukaitsevahendeid (maskid, visiirid).