INFO – ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Pärast koolivaheaja lõppu ei toimu koolihoones ühe nädala jooksul (1.-5 märts 2021) kohapeal õppetööd ning õpilased on suunatud distantsõppele.

— Koolihoones saavad õpetajad õpitulemuste saavutamiseks teha konsultatsioone ning ühes ruumis võib korraga viibida kuni 2 inimest.
— Huvitegevus ja sportimine võib toimuda individuaalõppena, rühmaviisiline tegevus ei ole siseruumides lubatud vähemalt kahe järgmise nädala jooksul.

Planeeritud aastatööde kaitsmine 05.03.2021 lükkub edasi.