Sisseastumisinfo 2021

Katsetele registreerumine toimub SAIS’is 1. – 20. märts 2021.a.

SAIS’i leiad siit(www.sais.ee) – JUHEND vaata
Probleemide ja küsimuste korral võta ühendust kooli vastuvõtutöötajaga e-mailil sais@yhis.parnu.ee
Kooli tutvustus

15. – 25. märts 2021 toimuvad vastuvõtuga seotud katsed.
Katsete tulemuste ja õppeainete (eesti keel, inglise keel, matemaatika) keskmise hinde põhjal tekkinud pingerida avalikustatakse hiljemalt 29.märtsil SAIS’is.

Otse vestlusvooru kutsutakse õpilaskandidaadid, kelle 9. klassi veerandi- või trimestrihinded on neljad ja viied või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud 1.‑ 3. koha piirkondlikus voorus või osalenud üleriigilistel olümpiaadidel.
Avaldusi gümnaasiumi astumiseks võetakse õpilaskandidaatidelt vastu 14. – 22. juuni 2021 SAIS’is.

*Vastavalt Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelisele kokkuleppele saavad õpilased oma gümnaasiumivaliku kinnitada hiljemalt 1. maiks 2021.