INFOLEHT 10.11.2020

TEATED:
• Abiturientide individuaalsed karjäärinõustamised toimuvad kolmapäevani.
• Kolmapäeval on saalis Teadusbuss. 3. tunni ajal G1 klassid ja G2.a, G2.b. Neljanda tunni ajal on saalis G2.c, G2.d ja G3 klassid.
• Neljapäeval, 12. novembril 1. ja 2. tunni ajal toimub aulas G2 klasside kõnevõistlus.
• G3 aastatööde kaitsmine toimub reedel, 13. novembril kell 12.30. Sel päeval on lühendatud tunnid (5 tundi).
1. 08.30-09.00
2. 09.05-09.35
3. 09.45-10.15
4. 10.40-11.10
5. 11.35-12.05
G2 klasside õpilased tulevad kaitsmist kuulama. G3 klassi õpilased tulevad kooli 12.00 ning enne kaitsmist käivad söömas!
• Esmaspäeval, 16. novembril tähistame rahvusvahelist tolerantsuspäeva. Huvilistele toimub kell 12.00-14.15 Zoom´i vahendusel loeng ja arutelud.
EELTEATED:
• 18. novembril toimub G3 õpilastele rahuloluküsitlus moodulikursuste kohta.
2. tund G3.c
3. tund G3.a
4. tund G3.b
5. tund G3.d
• 20. novembril tähistame kooli 159. aastapäeva. Sel päeval, kell 13.30 koguneb kooli hoolekogu.
• G2 ja G3 klassidele mõeldud töövarjupäev lükkub edasi.