INFOLEHT 03.11.2020

TEATED:
02.-05. ja 09.-12. novembril toimuvad abiturientide individuaalsed karjäärinõustamised.
Reedel, 6. novembril 2. tunni ajal toimub G3 noormeestele (ja asjast huvitatud tüdrukutele) kaitseväge tutvustav loeng. Loeng toimub aulas ning seda viivad läbi vilistlased Marlon Tamme ja Jasper Pruuli.
09.-13. novembril toimub loodus- ja reaalainete nädal.
– Esmaspäeval toimub 3. tunni ajal aulas mälumäng Jaan Alliku juhtimisel.
– Teisipäeval viivad TÜ tudengid läbi 3D modelleerimise teematunni QGIS programmi kasutades.
– Kolmapäeval on saalis Teadusbuss. 3.tunni ajal G1 klassid ja G2.a, G2.b. Neljanda tunni ajal on saalis G2.c, G2.d ja G3 klassid.
– Neljapäeval on külas vilistlane Siim Erik Akermann.
– Nädala vältel mõõdavad õpilased kooli ruumides magnetvälja.
G3 aastatööde kaitsmine toimub reedel, 13. novembril kell 12.30. Sel päeval on lühendatud tunnid (5 tundi).
1. 08.30-09.00
2. 09.05-09.35
3. 09.45-10.15
4. 10.40-11.10
5. 11.35-12.05
G2 klasside õpilased tulevad kaitsmist kuulama. G3 klassi õpilased tulevad kooli 12.00 ning enne kaitsmist käivad söömas!
• Põhjamaade kirjandusnädal toimub 9.-15. novembrini. Sel puhul on ka meie kooli raamatukogus väljapanek põhjamaade kirjanduse kohta.