Ühisfest „Pärnu – noorte inimeste linn“

Ühisfest „Pärnu – noorte inimeste linn“ kokkuvõtteid saab kuulda kolledži raamatukogus

Neljapäeval, 13. veebruaril kell 15.30 teeb Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilasesindus kokkuvõtte esimesest ülelinnalisest  Ühisfestist (ÜF) teemal „Pärnu – noorte inimeste linn“. Noorte ettepanekud esitatakse  Pärnu linnavalitsusele.
ÜF laudkondades said noored arutleda kooli ja hariduse teemadel ning kaasa mõelda missugused võiksid olla tulevikus töökohad ja -korraldus. Ühiselt otsiti vastuseid küsimustele, et miks kodukohta jääda või tagasi tulla ning millises Pärnus soovitakse elada ja töötada.

Esitlemisele tulevad laudkondade kokkuvõtted teemadel:
·       Tuleviku kool / tuleviku haridus. Kuhu oleme teel?
·       Tuleviku töökohad ja töökorraldus.
·       Mida saavad noored teha kodukoha heaks?
·       Millises Pärnus linnas tahaksin mina elada ja töötada?
·       Kas noorel on kohta Pärnus? Mida teha, et noored tahaksid Pärnusse jääda ja pärast õpinguid tagasi tulla?

ÜF päevajuht oli Sass Henno ning ÜF-il osales 120 Pärnu linna 8.-9. klasside ja kutsehariduskeskuse õpilast, gümnasisti ja kolledži tudengit.
Paneeldiskussioonis avaldasid arvamust Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Varje Tipp, Pärnumaa Arenduskeskuse juhataja Erik Reinhold, Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor Anneli Rabbi     ning kooli vilistlased Estonia Spa Hotels juht Andrus Aljas ja Karoliine Aus MTÜ-st Tunne.