Ühisgümnaasiumis lauldakse sallivuse heaks

Neljapäeval, 6. veebruaril, kell 12.30 toimub Pärnu Ühisgümnaasiumis esmakordselt üle-Euroopaline laulufestival „Erinevate rahvaste laulud“, mis on välja kasvanud viiel varasemal aastal korraldatud festivalist „Vene laul“. Lisaks koolidele Eesti teistest linnadest, Venemaalt ja Lätist astuvad sel aastal festivalil üles esinejad ka kaugemalt Euroopast ning suisa teisest maailmajaost.
Rahvusvaheline haridusprojekt koondab koostööks kokku koolid Saksamaalt, Eestist, Portugalist, Bulgaariast, Türgist ja Prantsusmaale kuuluvalt La Réunioni saarelt India ookeanis eesmärgiga üksteist paremini mõista, arendada sallivust ja leida ühiseid inimlikke väärtusi olenemata meie religioossest, etnilisest või kultuurilis-keelelisest taustast. Ka varasematel aastatel toimunud „Vene laulu“ festival kandis samu eesmärke, mistõttu ühendati seekord kaks projekti ühekordselt koos toimuvaks.
Saksamaalt, Portugalist, Bulgaariast, Türgist ja La Réunioni saarelt pärit õpilased esitavad kaks laulu, millest üks tutvustab nende riigis või regioonis elava mõne vähemusrahvuse kogukonna muusikalist traditsiooni ja teine nende riigi põhilise rahvuse esindajate muusikat. Külalised Eestist, Venemaalt ja Lätist aga esinevad nagu varasematel aastatelgi venekeelsete muusika numbritega.
„Erinevate rahvaste laulude“ festival toimub Pärnu Ühisgümnaasiumi partnerluses toimuva Erasmus+ projekti „EVA (Equality, Variety, Acceptance) – Schools in a changing World finding common values for living together in peace“ (tõlkes: Võrdsus, Mitmekülgsus, Aktsepteerimine – Koolid muutuvas maailmas otsimas ühiseid väärtusi rahumeelseks kooseksisteerimiseks) raames.
Vene vanasõna ütleb, et lauluga on lihtsam elada. Loodame, et meie laulufestival aitab kaasa sallivuse tõstmisele ja muudab seeläbi meie kõigi elu lihtsamaks ja ilusamaks.
Festivali „Vene laul“ pildigalerii 2019 asub SIIN.