Füüsikavõistluse parimad on Liisbeth Pahk ja Margus Põldvere

Üleriigiline füüsikavõistlus „Kajakas“ toimus 8. jaanuaril 2020. Toonitamaks füüsikalise mõtlemisviisi olulisust korraldas Tallinna Tehnikaülikooli Kooliõpilaste keskus füüsikavõistluse “Kajakas”, kus lahendati ülesandeid, millele on küll põhimõtteliselt olemas täpne vastus, kuid seda polnud võimalik antud ajalimiidi piires leida. Küll aga oli võimalik hinnata vastust võrdlemisi hea täpsusega, kui teha asjakohaseid lähendusi.
Küsimusi on nii koolifüüsikaga seotud teemadel, kui ka igapäevaelulistest valdkondadest. Niisiis ei olnud heaks tulemuseks vaja mitte niivõrd matemaatilist ja tehnilist osavust ülesannete lahendamisel, vaid pigem head intuitsiooni ja olukordade piltliku ettekujutamise võimet
Ülesannete lahendamine eeldas head intuitsiooni ja olukordade piltliku ettekujutamise võimet. Võistlusel tuli 100 minuti jooksul lahendada kuus kuni kümme ülesannet.

Pärnu Ühisgümnaasiumi tulemused:

Üldarvestuses riigis Klasside arvestuses riigis Piirkonnas
Margus Põldvere  G2 50 10 2
Liisbeth Pahk  G3 100 27 1
Marlon Tamme G3 263 5
Liise Hallmere G3 266 6
Danel Dreving G3 291 7
Riivo Rand G3 296 8
Rave Ly Ristimägi G3 337 9
Jürgen Karulin G1 286 6

Füüsikavõistluse „Kajakas“ lisainfo asub SIIN.