SISSEASTUJALE

 • Õpilased, kes on avaldanud soovi õppima asuda Pärnu Ühisgümnaasiumisse, kes õpivad hinnetele “4” ja”5″ või on olnud aineolümpiaadidel edukad, on meie kooli vastu võetud ja kooliperre väga oodatud. Eestis välja kuulutatud eriolukorra tõttu teile vestlusi ei toimu. Palun kinnitage õppima asumise soov meie koolis hiljemalt 10. maiks 2020 aadressil piretp@yhis.parnu.ee
 • Sisseastumiskatsed

  Kõik 10. klassi õpilaskandidaadid, kes on koolikatsetele registreerinud!
  Seoses Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga, mis kehtib selle aasta 1. maini, otsustas kooli vastuvõtukomisjon, et sisseastumiskatseid ja -vestlusi teile EI KORRALDATA.
  MEIE KOOLI ÕPPIMA ASUDA SOOVIJAIL PALUME SAATA AVALDUS KOOS eKooli(Stuudiumi) HINNETELEHEGA (kogu õppeaasta kohta) saata 27. märtsiks aadressile yhis@yhis.parnu.ee .
  Kooli vastuvõtt otsustatakse hinnetelehtede põhjal tekkinud pingerea alusel, lisaküsimuste tekkimisel viiakse õpilasega läbi veebivestlus.
  Teiega võtab ühendust Pärnu Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Elve Otsalt.

Jälgi infot kodulehel!