SISSEASTUJALE

  • Õpilasi, kellel on tunnistusel õppeaasta kokkuvõtvate hinnete hulgas puudulikke hindeid, vastuvõtutingimuste kohaselt kooli vastu ei võeta.
  • Avaldusi gümnaasiumi astumiseks võetakse õpilaskandidaatidelt vastu vahetult pärast põhikooli lõpetamist kuni 25. juunini. Sisseastumisavalduse palume esitada elektrooniliselt sisseastumise infosüsteemi SAIS keskkonnas. SAIS’is saab avaldusi esitada 10.-25. juuni.
  • Vajadusel, võetakse paberkandjal sisseastumisavaldusi vastu 17.-19. juuni ja 25. juuni kell 9.00-12.00 koolis. Õpilane võtab kaasa: lõputunnistuse ja hinnetelehe originaali; terviselehe; 18 eurot koolimütsiraha (sularaha).
Jälgi infot kodulehel!