Ühisgümnaasiumi õpilaste eestvedamisel tutvustatakse ideid Olev Siinmaa pargist

Kolmapäeval, 11. detsembril kell 10.00 esitlevad Pärnu Ühisgümnaasiumi (PÜ) õpilased koos projekti partneritega Austria, Portugali, Itaalia, Sloveenia ning Prantsusmaale kuuluva Kariibidel asuva Martinique’i saarelt Pärnu Keskraamatukogus visioone koolimaja ees asuvast Olev Siinmaa pargi arendustest.

Projektipartnerid esitlevad pargi plaane ja nende põhjal valminud 3D makette, et teha linnavalitsusele konkreetseid ettepanekuid, kuidas muuta PÜ ees asuv Siinmaa park jätkusuutlikuks ning linnakodanikele atraktiivseks. Hetkel on Siinmaa park pime ning peamiselt läbikäigu pargina kasutatav roheala Riia maantee ääres. Õpilased esitavad oma nägemuse, kuidas saaks summutada Riia maanteelt kostuvat liiklusmüra, muuta park mõnusaks lõõgastus paigaks nii lastega peredele kui noortele. PÜ õpilased soovivad pargile anda lisaväärtuse, et see oleks mitmekülgsete õppeotstarbeliste võimalustega ning pakuks rahulolu linnaelanikele.

Visioonide esitlemisele linnavalitsuse esindajatele on eelnenud paari kuu pikkune eeltöö, mida on eest vedanud PÜ kunsti- ja arhitektuuri õpetaja Marika Ristmäe. Kaasatud on maastikuarhitekt, oktoobris ning detsembris viis loenguid ja töötube läbi Eesti Maaülikooli lektor Kadri Maikov. Tema juhendamisel võeti Siinmaa pargi arenduse visiooni kujundamisel arvesse tervendavate aedade kriteeriumid, et pargist saaks kogukonna jaoks rahu, lõõgastust ja argipäevast põgenemise võimalusi pakkuv roheala.

Visiooni Siinmaa pargi arendusest saab teoks Erasmus+ projekti ja „Construisons l’espace de vie de demain“ (tõlkes: „Ehitame homset elukeskkonda“) raames. Viie välispartneri kaasatusega projekti peateemadeks on jätkusuutlik arhitektuur ja keskkond. Projektid näevad ette osalevate koolide õpilastele jätkusuutliku arhitektuuri alaste baasteadmiste andmise ning nende teadmiste rakendamise, et teha omavalitsustele konkreetseid ettepanekuid mõne nende kodukohas asuva ala parendamiseks ja arendamiseks.

Kõik huvilised on oodatud!