INFOLEHT 26.11.2019

TÄNAME:
· Kõiki õpilasi, kes esinesid kooli sünnipäevaaktusel!
Suur tänu, õpetaja Kadri Keskküla!
· Kõiki õpilasi, kes osalesid kooli kõnevõistlusel!
I koht Berit Penu
II koht Kaur Rasmus Tammelaan
III koht Karoliina Malm
Publiku lemmik Mihkel Türnpu
Palju õnne võitjatele! Suur tänu õpetajad: Kersti Jürgenson, Kadri Piiskop ja Kristiina Pahk!
· Palju-palju õnne meie kehalise kasvatuse õpetajale Mehis Merilainele, kes sai aasta spordisõbralikuma õpetaja tiitli!
TEATED:
· 26. novembril 6.-7. tunni ajal toimub ÕE eestvedamisel Osaluskohvik, kus arutletakse õpilasi ja koolielu puudutavatel teemadel. Lisaks ÕE liikmetele, ootame igast klassist osalema kolme õpilast.
· 26.-28. november ning 03.-05. detsembril toimuvad abiturientide individuaalsed nõustamised. Nõustamised toimuvad ruumides 232, 310 ja 311 jooksva graafiku alusel.
· 2. detsembril toimub 4.-6. tunni ajal HTM-i rahastatud suulise suhtluse töötuba, mida veab TÜ teadur Andriela Rääbis.
· 6. detsembril toimub 4.-5. tunni ajal HTM-i rahastatud loeng „Keel ja inimene“, mida peab TÜ lektor Ann Veismann.