Asjadest, millest täiskasvanud rääkida ei julge, kõneleb ühisgümnaasiumis Sass Henno

Esmaspäeval, 11. novembril kell 12.30-14.00 annab ühisgümnaasiumi aulas loengu Sass Henno, kes on vägivallavastaste projektide eestvedaja ja ühiskondlikult aktiivne kirjanik. Loeng kannab pealkirja “Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge”.

Henno teeb Eesti koolides loengupäevi noorte elu rasketel teemadel ja ärgitab neid kaasa mõtlema. Ta puudutab ausalt ja avatult olulisi teemasid, nagu probleemne lapsepõlv, kooliga toimetulek, koolikiusamine, alkoholi- ja uimastite tarbimine, lähisuhtevägivald ja eneseväljenduse olulisus. Loengu järel saavad õpetajad ja õpilased esitada Sass Hennole küsimusi ning saavad infot lugemissoovituste ja riiklike tugiteenuste kohta.

Sass Henno sõnade kohaselt käib ta antud loengusarjaga mööda Eesti koole, kuna on alati tahtnud maailma paremaks muuta. Ta usub, et saab noortega paremini kontakti, kui mõni surnud suur autor läbi oma teoste.

Tegu on Eesti ja eriti Pärnu kontekstis väga aktuaalsete ja oluliste teemadega, sest kõik mäletavad paaril viimasel aastal ühiskonda raputanud juhtumeid, nagu Markkuse kadumine Viljandis, mitme alaealise tüdruku ja naise tapmine nende poiss-sõbra, partneri või tuttava poolt, 13-aastase koolipoisi surnuks peksmine Pärnus või 10-aastase Sillamäe poisi enesetapp.

Ühisgümnaasium osaleb hetkel ka sarnasel teemal rahvusvahelises Erasmus+ projektis pealkirjaga „EVA (Equality, Variety, Acceptance) – Schools in a changing world finding common values for living together in peace!“ (tõlkes: „EVA (Võrdsus, mitmekülgsus, aktsepteerimine) – Koolid muutuvas maailmas otsimas ühiseid väärtusi, et elada üheskoos rahumeelselt“). Projekti peamiseks eesmärgiks on üksteise mõistmine ja tolerantsus ning ühiste inimlike väärtuste leidmine olenemata meie religioossest, etnilisest või kultuurilis-keelelisest taustast. Projektis osalevad lisaks ühisgümnaasiumile kool Saksamaalt, Bulgaariast, Portugalist, Türgist ja Prantsusmaale kuuluvalt La Réunioni saarelt India ookeanis.