INFOLEHT 5.11.2019

TÄNAME:
· Kõiki õpilasi, kes olid valmis doonoripäeval verd andma. Anda verd – tähendab kinkida haigele elu! Suur-suur tänu teile!
· Kõiki vabatahtlikke, kes aitasid korraldada Sügisulu konkurssi meie majas. Aitäh teile! Hoiame pöialt Maria Eliisabetile ja Adelele, kes pääsesid finaalkontserdile, mis toimub 22. novembril Pärnu Kontserdimajas.
TEATED:
· Kolmapäeval, 6. novembril kell 12.05 toimub infovahetund kogu kooliperele aulas
·   Neljapäeval, 7. novembril toimub õpinõustamine kell 10.55.
· Seoses abiturientide karjääriplaneerimisega toimuvad õpilaste individuaalsed nõustamised 26.-29. novembrini. Täpne graafik peagi.
· Reedel, 8. novembril toimub Pärnu Keskraamatukogus Pärnumaa Osaluskohvik, mille eesmärgiks on noorte nägemuse kaardistamine. Eesti 2035 arengukavade visiooni loomine, Eesti 2035 strateegiaprotsessi tutvustamine, noorte ettepanekute kaasamine tulevikustrateegiate väljatöötamiseks ning lahenduste leidmine piirkonna murekohtadele.
· Esmaspäeval, 11. novembril kell 12.30-14.00 toimub Sass Henno loeng sallivusest. Loengule on oodatud ÕE liikmed, Erasmus+ projektide õpilased ja G1 klassi õpilased.
· Esmaspäeval, 11. novembril kell 14.15 toimub spordihallis jõuluolümpia infokoosolek. Palume igast klassist ühte-kahte esindajat sellel osaleda.
EELTEATED:
· 20. novembril tähistame kooli sünnipäeva.
· 13. märtsil on huvilistel (õpilased ja õpetajad) võimalik minna Arvo Pärdi Keskusesse ja Estoniasse vaatama balletti „Modigliani“. Huvilised, andke endast märku Kadri Keskkülale või Tiina Saaritsale!