Sisseastumiskatsed 2019

Registreerimine avatakse kooli kodulehel 1. märtsil ja lõpeb 28. märtsil 2019.a..

Vastuvõtutingimused:
10. klassi sisseastujad peavad sooritama matemaatika ja eesti keele testi ning läbima vestluse.

Testist on vabastatud õpilased, kellel 9. klassis on veerandihinded „4 ja 5“ või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud linnas 1.-3. koha või osalenud üleriigilisel olümpiaadil.

Vastuvõtukatsed 10. klassidesse toimuvad Pärnu Ühisgümnaasiumis aadressil Kooli tn.13 8.aprillil 2019 vastavalt kodulehel 2. aprillil avaldatud ajagraafikule.

Katsetele tuleb kaasa võtta:
1. isikut tõendav dokument
2. eKooli hinneteleht praeguse õppeaasta kohta.

Õpilasi, kellel kokkuvõtvate- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Loe täpsemalt …