Infoleht 09.10.2018

TEATED:

  • oktoobril 7. ja 8. tunni ajal töötuba arhitektuuri mooduli õpilastele, mille viib läbi Madis Arumäe.
  • oktoobril seoses Briti pop-up saatkonnaga Pärnus on meie koolis tunde andmas taani sõdurid. 5. tunni ajal annavad nad kehalise kasvatuse tundi meie G2 ja G3 klassi spordimooduli õpilastele. Dressid selga!
  • oktoobril kell 8.30 – 11.00 doonoripäev meie koolis.
  • Koolimaja on vaheajal avatud 8.00-13.00.

TÄNAME:

  • Täname loodus- ja reaalainete nädala ning Teadlaste öö korraldajaid!