Infoleht 11.09.2018

TEATED:
· 13. septembril kell 7.45 toimub õppetooli juhtide koosolek.
· 14. septembril on Valgerannas traditsiooniline spordi- ja matkapäev.
Stardipunkt Vana-Pärnu Maksimarketi juures, stardiajad järgmised:
Kell 10.00 – G3 klassid
Kell 11.00 – G2 klassid
Kell 12.00 – G1 klassid

· 14. septembriks on õpetajad eKooli lisanud õpiväljundid ning nende hindamisviisid ja- kriteeriumid ning kirjutanud aastatööde teemapanka enda juhendatavad üldteemad.
· 18. septembril

– kell 7.45 tuleohutuskoolitus koolitöötajatele klassis 227.
– kell 12.05 infovahetund ja õppenõukogu õpetajate toas.
– G1c klassi õpilased KIK projekti raames väljasõidul.
– kell 18.00 lastevanemate üldkoosolek aulas. Järgnevad klassikoosolekud.

· 20. septembril

– 2. tunni ajal Rajaleidja spetsialistide grupinõustamised G3 klassidele.
– 7. tunni ajal aulas viktoriinisari „Tark mees taskus“.