Infoleht 27.03.2018

TÄNAME:

 • Ülelinnalisel vene keele olümpiaadil saavutas I koha G1b klassi õpilane Greta Pinka, juhendas õp. Irina Oad. II koha saavutas G2d klassi õpilane Karina Vassiljeva, juhendas õp. Sarmite Tammekivi.
  Õnnitleme!
 • Usundiõpetuse vabariiklikul olümpiaadil saavutas G2c klassi õpilane Maria Toodo 9. koha.
  Juhendas õp. Peedu Sula. Õnnitleme!
 • Meie kooli õpilane Kärt Kangur osales üleriiklikul filosoofiaolümpiaadil ning saavutas riigis 11. koha.
  Juhendas õpetaja Peedu Sula. Õnnitleme!
 • Pärnu Ühisgümnaasium õpilasesindus valis endale uue juhatuse:
  ÕE presidendiks sai Liisa Saagpakk, asepresidendiks Annabel Mõtus ja protokollijana jätkab Linde-Mari Maibach.
  Õnnitleme!
  Täname eelmist õpilasesinduse juhatust tehtud töö eest!

TEATED:

 • 29. märts kell 18.00 korraldab õpilasesindus filmiõhtu „Ühise Filmikas – Forrest Cump“.
 • 29. märtsiks tuleb likvideerida kõik perioodihinnete võlgnevused (ära vastata kõik kontrolltööd).
 • G2 klasside õpilastel on aastatöö esitamise tähtajaks 2. aprill! Aastatööd tuleb lisada juhendaja poolt personali serverisse ning esitada paberkandjal õppealajuhatajale. Retsensioon esitada õpilasele 12. aprilliks.

Kaitsmine toimub 19. aprill!

 • 2. aprillil toimub G3b, G3c ja G3d klassidele matemaatika proovieksam. G3a klassi proovieksam toimub 11. aprillil.
 • 4. aprill kell 7.45 õppetoolide juhtide koosolek.
 • 6. aprill inglise keele proovieksam G3 klassidele.