Infoleht 13.03.2018

ÕNNITLEME:

 • Maria Toodo pääses usundiõpetuse olümpiaadi riiklikku vooru.
  Juhendas õpetaja Peedu Sula. Õnnitleme!
 • Britt Koger pääses kunstiolümpiaadi riiklikku vooru.
  Juhendas õpetaja Marika Ristmäe. Õnnitleme!

TEATED:

 • 14. märtsil kell 11.20-13.15 emakeelepäev aulas
 • 15. märtsil kell 8.30 – 11.00 doonoripäev aulas
 • 15. märtsil kell 9.20 – 10.55 matemaatikavõistlus Känguru
 • 15. märtsil kell 12.00 – 15.00 sõudeergomeetri linna meistrivõistlused
 • 16. märtsil kell 10.10 – 12.05 Küllo Arjakase loeng G3B klassile
 • 16. märtsil kell 17.00 meie kooli IX lauluvõistlus PÜÜNE
 • 22. märtsil esinevad Pärnu Ülejõe Põhikoolis meie kooli koor ja solistid
 • 22. märtsil abiturientide lõpualbumite pildistamine
 • 29. märtsiks tuleb likvideeria kõik võlgnevused (ära vastata kõik kontrolltööd)
 • Eneseregulatsiooniküsimustikule (K. Saksa küsitlus) tuleb ära vastata 16. märtsiks!