Infoleht 16.01.2018

TEATED:

  • 17.-26. jaanuar toimuvad koolis internetivõrgu hooldustööd. Võib esineda häireid internetivõrgu töös.
  • 18. jaanuar kell 10.10 annavad G3 klasside õpilastele tundi vilistlased.
  • 19. jaanuariks peavad abituriendid kinnitama oma eksamivalikud!
  • 22.-26. jaanuar külastavad kooli Pärnu linna ja maakonna 9ndate klasside õpilased.
  • 22. jaanuaril muutuvad moodulikursused ning tuleb uus tunniplaan.
  • 30. jaanuar kell 12.05 õppenõukogu ruumis 227.
  • 28.jaanuarist kuni 2. veebruarini on koolis Erasmus+ projekti “Education au patrimoine via les parcours de santé” (tõlkes: “Kultuuripärandiga tutvumine tervise- ja õpperadade läbimise teel”) raames meil väliskülalised (õpetajad ja õpilased) Itaaliast, Portugalist, Prantsusmaale kuuluvalt Martinique’i saarelt ja Sloveeniast. Õpilased osalevad koos neid majutavate noortega tõlke- ja IKT-teemalistel koolitustel ja töötubades, õpetajatele toimub rahvusvaheline projektikoosolek.