10. klassi astujad!

Dokumentide vastuvõtt kooli toimub:
19. juuni 9.00 – 12.00
20. juuni 9.00 – 12.00
21. juuni 9.00-10.00

Lisaks lõputunnistuse ja hinnetelehe originaalile tuleb kaasa võtta nende koopiad, ID kaart, tervisekaart ja koolimütsi raha 17€.

Õpilasi, kellel aasta- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.