Infotund 14.02.2017

TÄNAME:
• Täname kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes aitasid läbi viia võõrkeeltenädalat! Eraldi suur aitäh õpetajatele Sarmite Tammekivile ja Irina Oadile 9. veebruaril toimunud üleriigilise festivali „Vene laul“ läbiviimise eest!
Meie kooli õpilane Toomas Tankler püstitas vasaraheites Pärnu juunioride rekordi. Palju õnne!
• Üleriigilisel õpilasfirmade laadal läks väga hästi meie kooli poistel Rait Väikol, Karl-Kristjan Lainelal ja Raigo Tšetšinil, kelle firma WoodsUp sai Estonian Business Schooli eriauhinna.
Palju õnne! Juhendas õpetaja Mari Suurväli. Täname!
TEATED:
• 20. veebruaril kell 11.50 saab aulas tutvuda programmiga „Euroopa vabatahtlik teenistus“ ja selle võimalustega.
• 21. veebruaril algab uus periood ning kehtima hakkab ka uus tunniplaan.
• 21. kell 13.00 toimuvad ruumides 309, 310 ja 311 sisseastumiskatsed.
• 21. veebruaril kell 14.00 toimuvad vestlused „4-5-liste“ ja olümpiaadidel edukate õpilastega. Ajagraafikud avaldame peagi kodulehel!
Tunnid kestavad 35 minutit järgmise ajakava järgi:
1. 8.15-8.50
2. 8.55-9.30
3. 9.40-10.15
4. 10.35-11.10
5. 11.30-12.05
6. 12.15-12.50
7. 12.55-13.30
8. 13.35-14.00
• 23. veebruaril tähistame koolis Eesti Vabariigi aastapäeva. Toimub viis 40-minutilist tundi järgmise ajakava alusel:
1.tund – 8.15-8.55
2.tund – 9.00-9.40
3.tund – 9.50-10.30
4.tund – 10.45-11.25
5.tund – 11.40-12.20
Aktused toimuvad aulas järgmistel aegadel:
Kell 9.50 – G1 klassid
Kell 10.45 – G2, G3 klassid
Pärast koolitunde osaleb koolipere pidulikul rongkäigul. Kogunemine koolimaja ees kell 12.15!