Infotund 07.02.2017

TÄNAME:
• Täname kõiki, kes aitasid linna ja maakonna 9. klasside õpilastele tutvustada õppimisvõimalusi meie koolis. Eraldi suur aitäh meie õpilastele – Raido Ott, Darren Priks, Klaid Hännile, Marti Lint, Kadi Raudsepp, Uku Põllu, Vesse Põllu ja Eerik Hannus!
• Aitäh prantsuse keele õpetajale Stéphane Clavelile ja prantslasest kokale Bertrand Horreaux’le huvitavate ja meeleolukate prantsuse keele ja kultuuri vahetundide eest 6. veebruaril!
• Kätlin Strikholm ja Angela Dulinets, kellel läks väga hästi saksa keele piirkondlikul olümpiaadil, said kutse ka üleriigilisele olümpiaadile. Edu!
• Inglise keele olümpiaadi Pärnu linna ja maakonna piirkonnavoorus olid tublimad järgmised õpilased:
10. klasside arvestuses:
5.-7. koht – Marge Krahv (õp. Anne-Maarja Tammaru)
5.-7. koht – Anabella Produvnov (õp. Anne-Maarja Tammaru)
9.-10. koht – Indrek Lilletai (õp. Anne-Maarja Tammaru)
11. klasside arvestuses:
6.-7. koht – Killu Allik (õp. Reet Ojasoo)
12. klasside arvestuses:
11. koht – Simon Laud (Õp. Elle Kera)
TEATED:
• 6.-10. veebruaril on koolis võõrkeeltenädal.
• 8. veebruariks peavad G1 klasside õpilased kinnitama oma aastatöö teemavaldkonna.
• 8. veebruaril viivad Eesti Maaülikooli lektorid ja magistrandid läbi loengu ning füüsikapraktikumi:
Kell 11.05 – aulas G3D, G3E, G1A ja teadusmooduli õpilastele vesiehituse ja vesikaitse eriala tutvustus
Kell 12.15 – füüsikaklassis G1A ja teadusmooduli õpilastele õppeprogramm vee-energiast ja hüdroelektrijaamadest
• 8. veebruaril 6.-7. tunni ajal on aulas „Vene laulu“ proovid.
• 9. veebruaril kell 13 toimub aulas Vene romansi konkurss.
• 10. veebruaril kell 15 toimub ruumis 323 viktoriinisarja „Tark mees taskus“ voor.
• 13.-17. veebruaril on koolis humanitaarainete nädal.
• 16. veebruaril kell 14 on ruumis 139 spordimälumäng „Bumerang“.
• 23. veebruaril tähistame koolis Eesti Vabariigi aastapäeva. Toimub viis 40-minutilist tundi järgmise ajakava alusel:
1.tund – 8.15-8.55
2.tund – 9.00-9.40
3.tund – 9.50-10.30
4.tund – 10.45-11.25
5.tund – 11.40-12.20
Aktused toimuvad aulas järgmistel aegadel:
Kell 9.50 – G1 klassid
Kell 10.45 – G2, G3 klassid
Pärast koolitunde osaleb koolipere pidulikul rongkäigul. Kogunemine koolimaja ees kell 12.15!