Infotund 10.01.2017

TÄNAME:
• õpilasi ja õpetajaid Merilainet ja Drobetit jõuluolümpia korraldamise eest
• esinejaid ja õpetaja Keskküla väga meeleolukate jõulukontsertide eest
TEATED:
10. jaanuaril kell 15. 00 kab 302 algab riigikaitsekursus G1 õpilastele
11. jaanuaril 11.50 ootame klasside esindajaid aulasse jõuluolümpia autasustamisele
12. – 18. jaanuarini on kooliga tutvumas linna ja maakonna põhikoolide lõpetajad
• 13. jaanuaril kell 15.00 aulas Tark mees taskus III voor
• Õpiabikomisjon toimub 18. jaanuaril (mitte 16. jaanuaril) kell 15.00
18. jaanuaril on 3e ja arhitektuurimooduli õpilased õppekäigul Tallinnas
12. ja 19. jaanuaril on teadusmooduli õpilased alates 5. tunnist Pernovas.
20. jaanuaril kell 10.00 TTÜ õppejõu loeng ja õppimisvõimaluste tutvustamine G3 õpilastele
Eelteade 29. jaanuaril on õpilastel võimalik kohtuda välismaal õppinud vilistlastega.