Infotund 22.11.2016

TÄNUD:
• Suur tänu kõigile õpilastele, õpetajatele ja vilistlastele abi eest vilistlaspäeva korraldamisel! Eraldi suur aitäh õhtujuhtidele Raido ja Hanna-Liisa Ottile ja koolimuusikali muusikalisele juhile õpetaja Kadri Keskkülale!
• Kiitus Madis Reale (G2d), kes osales filosoofiapäeva raames Tartus aruteludes ja rühmatöödes!
TEATED:
• 21.-25. novembril on tudengi- ja töövarjunädal.
22. novembril toimub „Meie Pärnu“ viktoriin, kus osaleb ka kaks meie kooli võistkonda.
24. novembril kell 12.30 on teadusmooduli õpilased Pernova Hariduskeskuses õppeprogrammi läbimas.
24. novembril on G2b õpilased KIK rahastatud projekti raames Tartus õppekäigul. Õpilasi saadavad õpetajad Eve Popp ja Merle Õige.
25. novembril kell 11.00 tutvustab Tartu Kolledž aulas huvilistele õppimisvõimalusi enda asutuses.
25. novembril kell 12.15 räägib aulas kohtunik Teet Olvik, kes on ühtlasi meie kooli vilistlane. Teet Olvik tutvustab abiturientidele oma elukutset.
• Alates 29. novembrist kuni detsembri keskpaigani toimub abiturientide individuaalne karjäärinõustamine. Nõustajateks on Rajaleidja spetsialistid. Graafikud aegade ja kohtadega edastavad õpilastele klassijuhatajad.