Infotund 20.09.2016

Tänud:
•    Täname kehalise kasvatuse õpetajaid Inga Drobetit ja Mehis Merilainet vahva „Meremiili jooksu“ ja meeleoluka spordipäeva korraldamise eest! Täname ka kõiki klassijuhatajaid ja teisi abilisi!

Teated:
•    21. septembril, teevad kehalise kasvatuse õpetajad kokkuvõtte „Meremiili jooksust“ ja Valgeranna spordipäevast. Kogunemine aulas järgmistel kellaaegadel:
9.55 – G3 klassid
11.00 – G2 klassid
11.50 – G1 klassid
•    26. septembril toimuvad kabinetis 302 Euroopa keeltepäeva raames keelevahetunnid (pärast 3.-5. tundi). Olulisemaid väljendeid saab õppida läti ja islandi keeles! Lisaks toimub veel ka korea keele vahetund!
•    26. septembril kell 18.00 toimub kooli saalis lastevanemate üldkoosolek. Järgnevad klassikoosolekud.
•    28. septembril kell 7.45 annavad G1 klasside õpilased rebasevande.
•    28. septembril kell 14-16 toimuvad meie koolis „Teadlaste Öö“ raames põnevad üritused (töötoad, võistlused meeskonniti).
•    29.-30. septembril on koolis rebasepäevad. Rebasepidu toimub 30. septembril kell 19.
•    4. oktoobril on koolis lühendatud tunnid. Kell 14.00 algab arvutikoolitus kogu õpetajaskonnale, kell 15.00 järgneb koolitus võõrkeeleõpetajatele.
Eelnevalt toimuvad 40-minutilised tunnid järgmise ajakava alusel:
1.    tund – 8.15-8.55
2.    tund – 9.00-9.40
3.    tund – 9.50-10.30
4.    tund – 10.45-11.25
5.    tund – 11.40-12.20
6.    tund – 12.35-13.15
7.    tund – 13.20-14.00