Infoleht 8.03.2016

Täname:

 • Õnnitleme meie kooli ansamblit Tühik vol 2-te, kes saavutas Jõgeva üleriigilisel konkursil meesansamblite kategoorias II koha. Ansamblisse kuuluvad Kaijus Janis, Johann Saamann ja Simon Oja. Juhendas õpetaja Kadri Keskküla. Palju õnne!
 • Meie kooli õpilane Karl-Erik Vohu saavutas majandusolümpiaadi piirkonnavoorus II koha. Palju õnne! Juhendas õpetaja Mari Suurväli.
 • Saksa keele olümpiaadi linnavoorus olid meie õpilased samuti väga edukad: Kätlin Strikholm ja Angela Dulinets saavutasid oma klasside arvestuses esimese koha. Õnnitleme! Juhendas õpetaja Aive Rantala.
 • Teated:

 • 7.-11. märtsil on koolis kirjanduse- ja kunstinädal.
 • 9. märtsil kirjutavad abituuriumiklassid proovikirjandit. Tavapärast õppetööd lõpuklassidel ei toimu.
 • 10. märtsil kell 10 on G2 klassid oodatud saali, kus Rajaleidja esindajad räägivad teemal „Vabatahtlik töö, õppimine ja töötamine välismaal“.
 • 10. märtsil on tublimad reaal- ja loodusainete tundjad preemiareisil Tartus Ahhaa keskuses.
 • 11. märtsil kell 9.05 osalevad G2 klassid aulas Tallinna Tehnikaülikooli füüsikaalases loengus.
 • 14. märtsil on emakeelepäev, mille raames toimub 5.-6. tunni ajal raamatukogus omaloomingukonkurss.
 • 15. märtsil kell 10 kohtub G1d klass ruumis 139 Pärnu Kodutute Loomade Varjupaiga juhatajaga, kes räägib oma tööst ja loomade õigest kohtlemisest.
 • 15. märtsil on majas ergomeetrivõistlused.
 • 16. märtsil on G2e ja G1b arhitektuurialasel õppereisil Tallinnas.
 • 16. märtsil kell 14.00 toimuvad vestlused sisseastujatega (ilma katseteta sissesaajatele).
 • 16. märtsil toimuvad aulas veeohutuskoolitused järgmistele klassidele:
  4.t. – G2b
  5.t. – G2c
  7.t. – G2a
 • 17.-18. märtsil kell 14.00 on sisseastumiskatsed 10. klassidesse.
 • 17. märtsil on koolis „Känguru“ võistlus.
 • 17. märtsil kell 15 toimub viktoriinisarja „Tark mees taskus“ VII voor.
 • 17. märtsil on veel ka aulas veeohutuskoolitused järgmistele klassidele:
  4.t. – G2d
  5.t. – G2e
 • 18. märtsil viib Tallinna Tehnikaülikool läbi loengud G1 ja G2 klassidele.
 • 18. märtsil sooritab G3b inglise keele proovieksamit.
 • 21. märtsil kell 9.00 toimuvad vestlused sisseastujatega.
 • 11. aprillil kell 12.15 toimub Pärnu Ühisgümnaasiumis rahvusvaheline hariduskonverents, kus osalevad lisaks meie kooli õpetajaskonnale haridus- ja noorsootöötajad ka linnast ja maakonnast.