Infoleht 19.05.2015

Täname:
• Täname Alexander Rannarit, kes esindas kooli rahvusvahelisel filosoofiaolümpiaadil. Aitäh ka õpetaja Peedu Sulale õpilase ettevalmistamise eest!
Teated:
21. mail, neljapäeval, toimub 10. ja 11. klassidele eritunniplaani alusel kaks esimest tundi, seejärel toimub rannas „Meremiil“. Start 10. klassidele kell 11.00 ja 11. klassidele kell 11.30 Sunseti eest. Eritunniplaanist teavitab klassijuhataja. Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilastel palutakse registreeruda kehalise kasvatuse õpetajate juures abilisteks ning olla kohal kell 10.30!
28. mail kell 18.00 toimub Pärnu Ühisgümnaasiumi edukate õpilaste pidulik vastuvõtt.
• 3.-7. juunil võõrustab kool Erasmus+ projekti „The EU : a free cultural exchange area“ raames õpetajaid Lätist, Prantsusmaalt, Sloveeniast ja Türgist ning õpilasi Lätist.
5. juunil on lühendatud tunnid. Toimub kuus esimest tundi ja 7. tunni ajal klassijuhatajatund (11. klassidel). Tunnid kestavad 35 minutit järgmise ajakava järgi:
1. 8.15-8.50
2. 8.55-9.30
3. 9.40-10.15
4. 10.35-11.10
5. 11.30-12.05
6. 12.15-12.50
7. 12.55-13.30
12. juunil kell 10.00 toimub klassijuhatajatund 10. klassidele.
Pärnu Ühisgümnaasiumi lõpuaktused toimuvad Pärnu Kontserdimajas 19. juunil.
– Kell 16.00 – 12a, 12b, 12c
– Kell 19.00 – G3a, G3b, G3c