Infoleht 20.01.2015

Õnnitleme ülelinnalisel kunstikonkursil III koha võitnud G3c õpilast Anete Juharit ja tema õpetajat Marika Ristmäed.
Teated:
•  Õpetajate koolitus 21. 01.  algab 13.30 kab 311
•  Homne liiklusalane koolitus algab kell 13.30 aulas ja on kõigile 10.klassi õpilastele kohustuslik.
•  Tuletame meelde, et kooli kodukorra järgi on lubamatu
* hilinemine õppetundidesse
* tee- ja kohvitassidega sööklast väljumine
* suitsetamine
•  Õpilastel palutakse mitte parkida oma sõidukeid koolimaja ette .