Infoleht 11.11.2014

•   Kool tänab infotehnoloog Raivo Annusveri ja informaatikaõpetaja Kaia Metsaalti nende abi eest IT-konverentsi korraldamisel 5. novembril.
•   Kool tänab muusikaõpetaja Kadri Keskküla ja kõiki õpilastest abilisi „Sügisulu“ eelvooru korraldamise eest meie koolis 7.-9. novembril. Kiidame ka G2B õpilast Johann Saamanni, kelle esinemine vääris eraldi äramärkimist.
•   Kool tänab keemiaõpetaja Evelin Laanemetsa ja füüsikaõpetaja Meeri Rebast Vaasa õpetajale töövarjuks olemise kogemuse andmise eest meie koolis.

•   Tuletame meelde, et 18. novembril kell 13.15 toimub saalis traditsiooniline teadmistevõistlus Koidula Gümnaasiumiga.
•   Meenutame, et 20. novembril on töövarjupäev. Õpilased, küsige registreerumislehti jm dokumente huvijuhilt või klassijuhatajalt!
•   Teatame, et 19. novembril toimuvad kooli aastapäeva puhul kontsertaktused:
2. tund – kõik 10. klassid ja G2A, 11A, G2B
3. tund – kõik 12. klassid ja 11B, G2C, 11C
•   Teavitame, et 24. novembril toimub meie kooli 30-le õpilasele kell 10-15 koolitus „Selge pilt“. Osalevad 12B kõik õpilased ning valitud õpilased G3A, G3B ja G3C klassist. Täpsem info lähiajal.
•   Juhime tähelepanu, et muutunud on kooli jõulupeo aeg! Kooli jõulupidu toimub 17. detsembril kell 18 hotellis „Strand“ Jurmala saalis.