Kooli tutvustus

Pärnu Ühisgümnaasiumi sünniaastaks loetakse 1861, mil loodi progümnaasium. Kool töötas pikka aega poeglaste gümnaasiumina. 1952.a. toimus kooli reorganiseerimine segakooliks. 1995. aastast nimetati kool Pärnu Ühisgümnaasiumiks

Alates 2016-2017 õppeaastast rakendab kool moodulõpet. Iga õpilane saab ise koostada oma õppekava, läbides riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja valides neile juurde kaks endale meelepäraseimat moodulit. Võõrkeeltest õpetatakse inglise, vene, saksa, prantsuse ja hispaania keelt.
Moodulite ja neis sisalduvate kursuste kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Pärnu Ühisgümnaasiumi põhimäärus
2016/2017.õ.a. prioriteedid
Kool meedias
Pärnu Ühisgümnaasiumi Toetajate Ühing MTÜ
_______________________________________________________________

2018-2019 õppeaastal osaleb Pärnu Ühisgümnaasium järgmises Erasmus+ KA2 projektis:
– “Les crayons de couleurs européens. Dessine-moi “Une” Europe”
– “Our Green European Town”

2018-2019 õppeaastal osaleb Pärnu Ühisgümnaasium järgmises Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektis:
– “Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine kodukoha loodust tundma õppides”


_______________________________________________________________

Viimati lisatud galeriid

Uudised

Infoleht 09.10.2018

TEATED:

  • oktoobril 7. ja 8. tunni ajal töötuba arhitektuuri mooduli õpilastele, mille viib läbi Madis Arumäe.
  • oktoobril seoses Briti pop-up saatkonnaga Pärnus on meie koolis tunde andmas taani sõdurid. 5. tunni ajal annavad nad kehalise kasvatuse tundi meie G2 ja G3 klassi spordimooduli õpilastele. Dressid selga!
  • oktoobril kell 8.30 – 11.00 doonoripäev meie koolis.
  • Koolimaja on vaheajal avatud 8.00-13.00.

TÄNAME:

  • Täname loodus- ja reaalainete nädala ning Teadlaste öö korraldajaid!

Infoleht 09.10.2018

EELTEADE:
18. oktoobril seoses Briti pop-up saatkonnaga Pärnus on meie koolis tunde andmas briti sõdurid
30. oktoobril kell 8.30 – 11.00 doonoripäev meie koolis
TEATED:
10. oktoobril kell 12.05 ruumis 219 rahvusvaheliste projektide meeskonna koosolek. Kõik huvilised oodatud!
10. oktoobril kell 12.30-14.10 (5. ja 6. tund) arhitektuuri töötuba G2 klassile (huvilistele G3 klassist), mida viib läbi Katariina Grib.
• 8.-16. oktoobril toimuvad G3 klasside õpilastele individuaalsed nõustamised Rajaleidja spetsialistidega.

– 8.-10. oktoober G3a
– 9.-11. oktoober G3b
– 11.-12. oktoober G3c
– 15.-16. oktoober G3d

• 11.oktoobril on G2 ja G3 spordimooduli õpilased Tartus Spordimuuseumis
11. oktoobril 7. tunni ajal aulas viktoriinisarja Tark mees taskus II voor
TÄNAME:
Abituriente ja vilistlasi õpetajate päev korraldamise eest!
Aleksander Vunk G3.a klassist võitis koos kaaslastega Sütevakast eelmisel nädalavahetusel Soomes toimunud suure rahvusvahelise väitlusturniiri FINDA Schools Cup 2018. Palju õnne!