Kooli tutvustus

Pärnu Ühisgümnaasiumi sünniaastaks loetakse 1861, mil loodi progümnaasium. Kool töötas pikka aega poeglaste gümnaasiumina. 1952.a. toimus kooli reorganiseerimine segakooliks. 1995. aastast nimetati kool Pärnu Ühisgümnaasiumiks

Alates 2016-2017 õppeaastast rakendab kool moodulõpet. Iga õpilane saab ise koostada oma õppekava, läbides riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja valides neile juurde kaks endale meelepäraseimat moodulit. Võõrkeeltest õpetatakse inglise, vene, saksa, prantsuse ja hispaania keelt.
Moodulite ja neis sisalduvate kursuste kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Pärnu Ühisgümnaasiumi põhimäärus
2016/2017.õ.a. prioriteedid
Kool meedias
Pärnu Ühisgümnaasiumi Toetajate Ühing MTÜ
_______________________________________________________________

2018-2019 õppeaastal osaleb Pärnu Ühisgümnaasium järgmises Erasmus+ KA2 projektis:
– “Les crayons de couleurs européens. Dessine-moi “Une” Europe”
– “Our Green European Town”

2018-2019 õppeaastal osaleb Pärnu Ühisgümnaasium järgmises Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektis:
– “Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine kodukoha loodust tundma õppides”


_______________________________________________________________

Viimati lisatud galeriid

Uudised

Sisseastumiskatsed 2019

Registreerimine avatakse kooli kodulehel 1. märtsil ja lõpeb 28. märtsil 2019.a..

Vastuvõtutingimused:
10. klassi sisseastujad peavad sooritama matemaatika ja eesti keele testi ning läbima vestluse.

Testist on vabastatud õpilased, kellel 9. klassis on veerandihinded „4 ja 5“ või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud linnas 1.-3. koha või osalenud üleriigilisel olümpiaadil.

Vastuvõtukatsed 10. klassidesse toimuvad Pärnu Ühisgümnaasiumis aadressil Kooli tn.13 8.aprillil 2019 vastavalt kodulehel 2. aprillil avaldatud ajagraafikule.

Katsetele tuleb kaasa võtta:
1. isikut tõendav dokument
2. eKooli hinneteleht praeguse õppeaasta kohta.

Õpilasi, kellel kokkuvõtvate- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Loe täpsemalt …

Infoleht 15.01.2019

Teated:

  • 18. jaanuaril lõpeb riigieksamitele registreerimine.
  • 19. jaanuaril kell 17.00 toimub kooride kontsert Raeküla Vanakooli Keskuses, kus esineb ka meie vilistlaskoor.
  • Kuni 1. veebruarini saab kooli kodulehel valida oma lemmiku Vene Laulu plakatite hulgast.

EELTEATED

  • Järgmise nädala kolmapäeval toimub kell 17.00 kooli raamatukogus Vaba lava, kuhu on oodatud kõik loomingulised inimesed. Erikülaline on Barbara Lehtna.
  • Järgmise nädala pühapäeval algab abiturientide pildistamine lõpualbumi jaoks. Pildistamine toimub 27.-30 jaanuar. Täpsem info käesoleva nädala lõpuks.
  • 30. jaanuaril toimub aastatööde eelkaitsmine.

Viieaastane laulufestival „Vene laul“ otsib posterite seast rahva lemmikut

Laulufestival „Vene laul“ tähistab tänavu juba viiendat sünnipäeva! Projekti eesmärgiks on avardada õpilaste kultuurilist silmaringi ja aidata kaasa eesti ja vene keelt kõnelevate õpilaste integratsioonile. Laulufestivalil osalevatel Kohtla-Järve ja Narva kooliõpilastel on võimalus viibida eesti keelses keskkonnas ja eesti õpilastel laienevad vene kultuuri ja keele teadmised. Lähemalt saad festivali kohta lugeda „Vene laul“ kodulehelt.
Projektiga seoses on igal aastal Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased kunstiõpetaja M. Ristmäe juhendamisel loonud üritusele postereid. Sel aastal esitavad oma nägemuse „Vene laul“ festivalist 12. klassi õpilased arhitektuuri- ja disainimoodulist. Meil kõigil on võimalus osaleda tiitli „rahva lemmik“ välja selgitamisel. Selleks tuleb valida kaheksa plakati hulgast enda lemmik ja anda sellele hääl!

TUTVU POSTERITEGA

HÄÄLETA (on vaja google kontot)
Viimane päev hääletamiseks on 1. veebruar.