Kooli tutvustus

Pärnu Ühisgümnaasiumi sünniaastaks loetakse 1861, mil loodi progümnaasium. Kool töötas pikka aega poeglaste gümnaasiumina. 1952.a. toimus kooli reorganiseerimine segakooliks. 1995. aastast nimetati kool Pärnu Ühisgümnaasiumiks

Alates 2016-2017 õppeaastast rakendab kool moodulõpet. Iga õpilane saab ise koostada oma õppekava, läbides riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja valides neile juurde kaks endale meelepäraseimat moodulit. Võõrkeeltest õpetatakse inglise, vene, saksa, prantsuse ja hispaania keelt.
Moodulite ja neis sisalduvate kursuste kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Pärnu Ühisgümnaasiumi põhimäärus
2016/2017.õ.a. prioriteedid
Kool meedias
Pärnu Ühisgümnaasiumi Toetajate Ühing MTÜ
_______________________________________________________________

2018-2019 õppeaastal osaleb Pärnu Ühisgümnaasium järgmises Erasmus+ KA2 projektis:
– “Les crayons de couleurs européens. Dessine-moi “Une” Europe”
– “Our Green European Town”

2018-2019 õppeaastal osaleb Pärnu Ühisgümnaasium järgmises Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektis:
– “Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine kodukoha loodust tundma õppides”


_______________________________________________________________

Viimati lisatud galeriid

Uudised

Sisseastumiskatsed 2019

Registreerimine avatakse kooli kodulehel 1. märtsil ja lõpeb 28. märtsil 2019.a..
REGISTREERU SIIN – link
Vastuvõtutingimused:
10. klassi sisseastujad peavad sooritama matemaatika ja eesti keele testi ning läbima vestluse.

Testist on vabastatud õpilased, kellel 9. klassis on veerandihinded „4 ja 5“ või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud linnas 1.-3. koha või osalenud üleriigilisel olümpiaadil.

Vastuvõtukatsed 10. klassidesse toimuvad Pärnu Ühisgümnaasiumis aadressil Kooli tn.13 8.aprillil 2019 vastavalt kodulehel 2. aprillil avaldatud ajagraafikule.

Katsetele tuleb kaasa võtta:
1. isikut tõendav dokument
2. eKooli hinneteleht praeguse õppeaasta kohta.

Õpilasi, kellel kokkuvõtvate- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Loe täpsemalt …

INFOLEHT 12.03.2019

TÄNAME:

 • Aitäh doonoritele! Te tegite elu suurima kingituse, sest anda verd – tähendab kinkida haigele elu! Julia Laidvee, Lisette Teearu, Heie Veeväli, Susanna Paljak, Markus Lepp, Andreas Holzberg, Anne-Mari Peks, Regiina Grünberg, Sandra Lumera, Jane-Lii Koltsov, Mariliis Vain, Karina Vassiljeva, Britt Rondo, Mirell Karuks, Alex Liier, Lisann Raid, Sigre Kodasma, Kätlin Rändla, Elika Laur, Klaus Heinaste, Jasper Pruuli, Ken Kivitar, Annabel Mõtus, Mirjam Holtsmann, Christian Erala, Laura Belova, Sander Lepik, Markus Pärna, Helena Viks G3, Raido Ott, Õnnela Tankler, Maria Toodo ja Hellika Tornik, suur-suur tänu teile!
 • Maria Toodo saavutas vabariiklikul usundiõpetuse olümpiaadi 10. koha. Palju õnne! Eelvoorus osalemise eest täname Mirell Karuksit! Aitäh, õpetaja Peedu Sula!
 • Riiklikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil sai Lauri Tolmats piirkondlikus arvestuses 5. koha ning Indrek Lilletai 7. koha. Aitäh osalemise eest: Karl Erik Mander, Hendrik Tuisk ja Margus Mäearu! Aitäh, õpetaja Peedu Sula!
 • Riikliku filosoofiaolümpiaadi finaali pääses kaks meie õpilast: Stella Porss ja Margus Mäearu. Aitäh osalemise eest: Annet Elisabeth Laanepõld, Nele Liis Sams ja Meeri Meelda! Aitäh veelkord, õpetaja Peedu Sula!
 • Teated:

 • 13. märtsil kell 12.00 – Ülelinnaline ergomeetrivõistlus meie spordihallis.
 • 14. märtsil e-etteütlus kell 10.30 klassides 310 ja 311.
 • 14. märtsil kell 11.00 õpetajate toas kohtumine meie kooli uue psühholoogi Ilona Veikega.
 • 14. märtsil kell 15.00 kooli hoolekogu koosolek.
 • EELTEATED:

 • 20. märtsil 3. ja 4. tunni ajal raamatukogus omaloomingupärastlõuna.
 • 02. aprillil kell 15.00-16.00 õpetajate töökoosolek